Installasjonsanvisning

ERGOVENT diffusorer kan kobles til ethvert standard kanalsystem med 100 mm, 125 mm eller 160 mm diameter.

Ved bruk av stålkanaler kan diffusoren kobles direkte til kanalen (alternativ 1) eller via en fleksibel tilkobling (alternativ 2).

Dersom det benyttes fleksibelt 75 / 90 mm plastkanalsystem, tilkobles diffusoren via en standard plenumsboks eller en spesiell ERGOVENT plenumsboks (alternativ 3).

Påkrevde dimensjoner for vellykket installasjon (avhengig av tilkoblingsmetode):

Stålkanaler. Direkte tilkobling.

75 mm plastkanaler. Tilkobling via standard plenumsboks.

Stålkanaler. Fleksibel tilkobling via bølgerør

75 mm plastkanaler. Tilkobling via ERGOVENT plenumsboks.

Installasjonsmetoder

Nedenfor vises alle mulige diffusortilkoblingssituasjoner (se den detaljerte monteringsanvisningen for en fullstendig beskrivelse):

ALTERNATIV 1

DIREKTE TILKOBLING TIL EN STÅLKANAL

ALTERNATIV 2

VIA ET FLEKSIBELT BØLGERØR (stålkanalsystem)

ALTERNATIV 3

TILKOBLING GJENNOM DIFFUSORBOKS FØR GIPSPLATENE FESTES
Dersom det benyttes fleksible plastkanaler (75 mm diameter) i ventilasjonsanlegget, tilkobles diffusorene via en plenumsboks.

ALTERNATIV 4

INSTALLASJON ETTER AT GIPSPLATENE ER FESTET

Hvis gipsplatene i taket allerede er montert og ventilasjonskanalene er utskåret i flukt med overflaten av gipstaket, installeres Ergovent diffusor på følgende måte:

Regulering av luftstrøm

Diffusordekselet skal alltid monteres i flukt med taket. Hvis det er nødvendig å regulere luftstrømmen, anbefaler vi bruk av en INNO polyuretanventil. Du kan når som helst sette inn den fleksible ventilen i diffusortilkoblingsgrenen. Luftstrømmen reguleres deretter ved å endre antall avtagbare segmenter.

Titusenvis av kjøpere har allerede valgt dette produktet til hjemmene sine.
Velg frimodig!